Sara Gullman

Sara Gullman har en master från Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och har även arbetat som keramiker i Uppsala. Saras mönster Worldscape och The Land of Enigma ingick i hennes examensarbete på HDK 2010.

Mönstret The Land of Enigma gjordes till förmån för BRIS och visar en fantasivärld för barn att betrakta och bygga sina egna berättelser utifrån. Ett mönster som skapats med barns vardagsdrömmar som utgångspunkt. Storleksförhållanden och perspektivet i mönstret skiftar, vilket ger utrymme för ett fritt betraktande.

Worldscape är inspirerat av organisationen Läkare utan gränser och är en lek med världskartan ur ett lite annorlunda perspektiv. Mönstret speglar Läkare utan gränsers arbete där de har ett annat sätt att se på världsbilden än den vanliga geografiska kartan. Likt jordplattan flyttar på sig, rör sig organisationen i den riktning som behövs. Hela mönstret är uppbyggt av små punkter, likt pixlar.

Här kan du se alla mönster av Sara Gullman.