Ljungbergs - ett företag med historia

Erik Ljungberg.
Mästertryckaren i Floda, Erik Ljungberg, med en schablon till mönstret Oomph av Viola Gråsten.

Erik Ljungberg (1907-1983) grundade Ljungbergs Textiltryck AB 1948. Han var en ivrig förespråkare av bevarande och förvaltande av svensk designtradition. Han var på sin tid landets skickligaste textiltryckare, bland annat anlitad av Svenskt Tenn för produktionen av företagets Josef Frank-tyger. I botten var Erik Ljungberg ingenjör och grafiker (litograf), men han hade även en textilutbildning från Norrköping som vävare och spinnare. Erik hade en omvittnad känsla för textil mönsteråtergivning. I sitt arbete med Signerad Textil bidrog han med långt mer än bara det trycktekniska, bland annat skapade han flera unika tygkvaliteter i syfte att bättre återge enskilda mönsters karaktär och känsla.

Efter att ha arbetat på företag som Almedahls och Slöjdföreningens skola i Göteborg köpte Erik en gammal snickerifabrik i Floda, norr om Göteborg, där han startade sin egen verksamhet. Namnet Ljungbergs Textiltryck kom med åren att bli starkt förknippat med orten Floda. Erik drev företaget tillsammans med sina syskon och brodern Einar (1906–1994), som var konstnär, var aktiv i verksamheten och har bland annat formgivit mönstret Vår.Ljungbergs idag

Svensk Textil i Samverkan.

Sedan 2015 äger Berghems Väveri AB varumärket Ljungbergs. Tidigare har Berghem och Ljungbergs haft ett samarbete under namnet Svensk Textil i Samverkan, vilket kommer att fortsätta som förut. Kollektionerna Slott & Koja och Kust & Hav lever därför vidare.